Huurovereenkomst, Onbepaalde tijd of maximaal 2 jaar?

Tegenwoordig zijn er twee huurovereenkomsten die voornamelijk worden gebruikt binnen de Vereninging Verhuurmakelaars Amsterdam. Model A en B. A is een overeenkomst voor onbepaalde tijd en B voor bepaalde tijd, met een maximum van twee jaar. Op basis hiervan lijkt de keuze voor een verhuurder nogal eenvoudig. Wilt u uw woning voor een korte termijn verhuren (maximaal twee jaar), dan kiest u B en vindt u het niet erg om de woning voor een lange termijn te verhuren, dan kiest u A.

Zo simpel is het echter niet. Welke huurovereenkomst het meest geschikt is hangt namelijk van meerdere zaken af. Onder andere van de huidige markt en uw persoonlijke doelen met de woning. Hieronder leg ik kort uit wat de voor- en nadelen zijn voor u als verhuurder.

Het grootste voordeel van model A is dat u tenminste één jaar verzekerd bent van een huurder en dat u zekerheid hebt. Die zekerheid verdwijnt echter na dat eerste jaar, want daarna mag de huurder maandelijks opzeggen. Daarnaast heeft de huurder ook volledige huurbescherming. Aan de andere kant is het voor de verhuurder tamelijk om op te zeggen. Dit moet namelijk minimaal drie maanden van tevoren en kan alleen als er een gegronde reden is. Bijvoorbeeld dat u dringend zelf weer in het huis wilt gaan wonen, renovatie nodig is of de huurder zich niet als een goed huurder gedraagt. Mocht de huurder hier niet mee akkoord gaan, wat negen van de tien keer het geval zal zijn, dan moet het zelfs via de rechter en ligt de bewijslast bij de verhuurder. Indien u uw woning niet op korte termijn nodig heeft en de verhuur als een lange termijn investering ziet, dan is model A geschikt voor u.

Model B is een huurovereenkomst voor bepaalde tijd, maximaal twee jaar. Dit kan in sommige gevallen interessanter zijn voor de verhuurder dan model A. Maar uiteraard zijn er voor de huurder ook een paar voordelen. Zo kan de huurder bij dit contract maandelijks opzeggen, waar dit bij model A pas na één jaar mogelijk is. En mocht de verhuurder vergeten om op tijd (één tot drie maanden voor het einde van het contract) op te zeggen, dan verandert de huurovereenkomst automatisch in een contract voor onbepaalde tijd. Ervan uitgaande dat u dat als verhuurder wél goed regelt, biedt dit contract vooral flexibiliteit. Doordat u er zeker van bent dat de huurder na één of twee jaar vertrekt kan u altijd op relatief korte termijn over de woning beschikken. Dit kan handig zijn indien u de huurprijs wilt verhogen (als er veel vraag of inflatie is) of misschien de woning wilt verkopen. Een lege woning levert namelijk meer op dan een woning in verhuurde staat. Het risico op leegstand doordat huurders eerder vertrekken is iets om rekening mee te houden, hoewel dit in de huidige markt (afhankelijk van de prijsklasse van de woning) niet heel hoog is vanwege de grote vraag.

Kort samengevat, welk model huurovereenkomst geschikt is voor u als verhuurder is erg persoonlijk en hangt van meerdere dingen af. Mocht u hier vragen over hebben of advies nodig hebben, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze!